• Imponujące wyniki egzaminacyjne ósmoklasistów Piątki

            Rok szkolny 2022/2023 dobiegł końca, a zatem pora na podsumowanie wyników. Mińska Piątka ma powody do dumy, o czym świadczy imponująca roczna średnia ocen szkoły 4,6 oraz aż 193 świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Wysoki poziom dydaktyczny potwierdzają także rokrocznie spektakularne sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych, a także wyniki egzaminów ósmoklasisty. Noty procentowe i centylowe uzyskane przez ósmoklasistów na zewnętrznych egzaminach znajdują odzwierciedlenie na zaświadczeniach OKE i nierzadko decydują o tym, czy dany uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły, czy też nie.  W tym roku na wyniki trzeba było poczekać aż do 3 lipca, zaś wydawanie absolwentom zaświadczeń w szkole zostało zaplanowane na 6 lipca. Dla społeczności mińskiej SP nr 5  dzień stanowiący zwieńczenie ośmioletniego wysiłku okazał się bardzo szczęśliwy.  Po raz kolejny - ku ogromnej radości dyrekcji, nauczycieli, a także samych uczniów i ich rodziców - egzaminy, do których przystąpiły cztery klasy ósme, wypadły w Piątce bardzo dobrze.

          Jako szkoła możemy się pochwalić aż piętnastoma wynikami optymalnymi, z czego trzynaście wyników stuprocentowych przypada na matematykę i dwa – na język angielski. Stuprocentową notę uzyskali uczniowie wszystkich klas ósmych, a są to: Michał Chwesiuk, Blanka Dudzińska, Jan Jabłoński, Bartosz Jackiewicz, Karina Śliwińska, Szymon Andrzejczak, Julia Bartnik, Jakub Nowak, Natalia Krusiewicz, Zuzanna Margol, Gabriela Szylling, Alicja Zawadka, Aleksandra Lech, Maria Książek. Warto podkreślić, że uczeń klasy VIII B Bartosz Jackiewicz może się poszczycić najwyższym wynikiem aż z dwóch przedmiotów – z matematyki i języka angielskiego, za co na pewno należą się szczególne gratulacje.

          Słowa uznania kierujemy także do pozostałych uczniów, gdyż średnie wyniki egzaminacyjne ósmoklasistów Piątki są naprawdę imponujące i po raz kolejny znacząco przewyższają średnie noty ósmoklasistów w kraju, województwie mazowieckim, powiecie mińskim, gminie oraz mieście, o czym świadczą poniższe dane.

          Średni wynik ósmoklasisty z języka polskiego w tym roku wynosi w całym kraju 66%, w województwie mazowieckim 69,  w powiecie mińskim - 69%, w gminie oraz w mieście – 71%, zaś  w SP nr 5 – 74 %.

           Średni wynik z matematyki to w całym kraju 53%, w województwie mazowieckim  59%,  w powiecie mińskim - 57%, w gminie i w mieście – 63%, zaś  w SP nr 5 – aż 71 %, a zatem jest ż o o 18 % wyższy od przeciętnego wyniku w kraju, a także znacznie wyższy od not pozostałych mińskich podstawówek.

          Średni wynik z języka angielskiego wynosi w kraju 66%, w województwie mazowieckim 71%, w powiecie mińskim - 69%, w gminie oraz w mieście – 73%, natomiast  w SP nr 5 – 76%.

          Warto zauważyć, że – podobnie jak w roku ubiegłym - wyniki uczniów mińskiej Piątki z matematyki mieszczą się w znormalizowanej ogólnopolskiej dziewięciostopniowej skali staninowej w przedziale z opisem „wyniki bardzo wysokie”, zaś z języka polskiego i języka angielskiego w przedziale wyników wysokich.

      Serdecznie gratulujemy naszym ósmiokasistom wspaniałych rezultatów, zdecydowanie wyższych od not ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich. Dziękujemy także za ogromny wysiłek i zaangażowanie przygotowującym ósmoklasistów nauczycielom, którzy w tym roku szkolnym, mimo trwających w szkole remontów, przeprowadzili aż trzy próbne wewnętrzne egzaminy. Ciężka praca przyniosła naprawdę spektakularne efekty. Życzymy także dalszych sukcesów i motywacji do pracy w kolejnych latach. Gratulacje przekazujemy także rodzicom naszych absolwentów. Jesteśmy przekonani, że z tak imponującymi wynikami ich pociechy podczas rekrutacji dostaną się do wybranych szkół średnich.

      Dyrekcja SP nr 5

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
    • 257582957
    • ul. Małopolska 11
     05-300 Mińsk Mazowiecki
     Poland
    • 257596534
    • 822-10-46-051
    • 000584449
  • Galeria zdjęć

    brak danych