• Podsumowanie projektu ’’ Torami nowej edukacji’’

   Podsumowanie projektu ’’ Torami nowej edukacji’’

   07.10.2022 21:47
        Dnia 25 września b.r. w naszym mieście odbył Zielony Europiknik promujący efekty pracy projektu „Torami nowej edukacji” zorganizowany przez Urząd Miasta. Celem projektu było rozwijanie uczniowskiej kreatywności, innowacyjnego myślenia i rozszerzanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. Tego dnia w specjalnych namiotach rozstawionych przed Urzędem Miasta przedstawiciele mińskich szkół podstawowych prezentowali obszary nauki, które odkrywali uczniowie biorący udział w projekcie. Mieszkańcy miasta poznawali świat nauki poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń fizycznych i prowadzenie obserwacji przyrodniczych z wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Najmłodsi uczyli się przez zabawę projektując i budując z klocków LEGO Education, ale także mieli okazję do programowania robota edukacyjnego Photon. Zaprezentowane pomoce są niezbędnym narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym w codziennej pracy przez nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 5. Dzięki takim projektom i promowaniu nowej technologii szkoła staje się coraz bardziej nowoczesna, a nauka łatwiejsza i ciekawsza. Te wszystkie działania sprawiają, że uczniowie chcą zdobywać wiedzę i osiągają znacznie lepsze wyniki w nauce. 
         
               
  • Etapy realizacji projektu

   07.10.2022 21:50

   W naszej placówce od roku szkolnego 2019/2020 realizowany jest projekt „Torami nowej edukacji – wykształcenie  kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”

   Celem głównym projektu jest podniesienie minimum 2 kompetencji kluczowych i 6 umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic z 6 szkół mieszczących się na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki oraz zwiększenie jakości nauczania prowadzonego w tych placówkach poprzez: realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających, stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni nauk przyrodniczych, zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach poprzez zakup sprzętu TIK, zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów.
   W roku szkolnym 2019/20, 2020/21 i 2021/2022 oraz 2022 nasi uczniowie z klas I – VII korzystali z bezpłatnych dodatkowych zajęć z języka angielskiego, matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia). Były to zajęcia rozwijające i dydaktyczno- wyrównawcze.
   W roku szk.2021/2022 odbyły się różnorodne zajęcia prowadzone przez partnera projektu:
   • - kurs rozwijania 6 umiejętności uniwersalnych . Były to zajęciach warsztatowe w ramach naszego projektu. Uczniowie rozwijali umiejętności: w zakresie przedsiębiorczości (postawa uczciwości, przywództwa, wytrwałości, empatii, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, pewności siebie, odporności i samorozwoju), w zakresie pracy zespołowej (praca w zespołach, uczenie się od innych, delegowanie zadań, współodpowiedzialność, otwartość, przywództwo oraz kompromis)oraz w zakresie kreatywności i innowacyjności (kreowanie i wprowadzanie w życie innowacyjnych pomysłów, wartościowanie, dociekliwość i ciekawość świata).
   • - warsztaty psychoedukacyjne „Budowanie zespołów”, zajęcia te rozwijały umiejętność logicznego myślenia.
   • - warsztaty "Młody Inżynier", zajęcia doskonaliły umiejętności logicznego myślenia niezbędnego w nabywaniu kompetencji lingwistycznych, informatycznych, matematycznych i elektronicznych.
   • - zajęcia z robotyki i informatyki prowadzone w formie blended-learning czyli 6 godzin stacjonarnych warsztatów w szkole, kontynuacja kursu w domu (6 godzin na platformie)
   W roku szkolnym 2021/2022  nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w  szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu .
   • - szkolenie z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy. Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem w obszarze uświadamiania zagrożeń świata wirtualnego. Szkolenie przygotowane zostało w formie mieszanej: stacjonarnej i na mobilnej platformie. Każdy uczestnik otrzymał dostęp do filmów instruktażowych, ćwiczeń, testów, materiałów dodatkowych z możliwością wielokrotnego odtwarzania. Wszystko to wyposażyło pedagogów w niezbędną wiedzę do tego, aby pracować z uczniem w obszarze zagrożeń cyberprzestrzeni
   • - szkolenie „Zabawy psychoedukacyjne – praca z wyobraźnią i wizualizacją” szkolenie w formie blended learning wraz z dostępem do mobilnej platformy. Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem z wykorzystaniem metod wizualnych. Podczas szkolenia nauczyciele zostali wyposażeni w innowacyjne narzędzia do pracy z uczniami w formie zajęć rozwijających odbieranie informacji w sposób obrazkowy i rysunkowy. Dzięki takiej formie uczeń będzie nabywał umiejętność rysunkowego przedstawiania historii, własnego myślenia wizualnego, przekładając to na papier. Były to zajęcia rozwijające kreatywność, wyobraźnię i twórczość pedagogów
   • - kurs języka angielskiego, który składał się z zajęć indywidualnych z trenerem, filmów edukacyjnych i instruktażowych oraz testów sprawdzających poziom zdobytej wiedzy. Jego celem było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami poprzez praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych w czasie różnorodnych aktywności, przełamanie początkowej nieśmiałości lub niechęci porozumiewania się w języku obcym.
   • - warsztaty CYM przekazywały cenną wiedzę, w jaki sposób można wykorzystywać w procesie nauki symbol, metaforę oraz obraz, które rozwijają procesy poznawcze u uczniów i myślenie lateralne.
   Wszystkie warsztaty, kursy i szkolenia miały formę blended learning.

   W maju 2022 roku zostały nagrane filmiki z  zajęć  prowadzone przez nauczycieli. Były to zajęcia rozwijające z informatyki w klasach IV-VIII i zajęcia rozwijające przyrodnicze w klasach I-III. Następnie filmiki promocyjny zostały udostępnione na stronie szkoły i facebooku.
   Szkoła otrzymała  sprzęt i pomoce dydaktyczne .Po otrzymaniu sprzętu zakupionego w ramach projektu zajęcia dla uczniów zostały urozmaicone o pracę z technologiami informatycznymi. Uczniowie uczą się nowych zagadnień i powtarzają dotychczasowe słownictwo z tablicą interaktywną i projektorem. Dzięki robotom Photon rozwiązują zagadki, ucząc się jednocześnie programowania. Nauka przez zabawę jest przyjemna  i interesująca dla uczniów. Taka forma nauki bardzo podoba się uczestnikom projektu. Podnoszenie jakości edukacji jest w dzisiejszym systemie oświaty koniecznością. Aby zwiększyć szanse edukacyjne wszystkich uczniów, a tym samym podnieść jakość edukacji, konieczne jest wdrażanie kompleksowych programów, projektów.
  • Projekty w Piątce

   Projekty w Piątce

   29.09.2021 21:32


   W dniu 29 września uczniowie Piątki uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu "Torami nowej edukacji..."
  • Warsztaty dla uczniów "Budowanie współpracy w grupie"

   Warsztaty dla uczniów "Budowanie współpracy w grupie"

   23.09.2021 22:36

   22 i 23 września bieżącego roku uczestniczyliśmy w zajęciach psychoedukacyjnych będących jednym z elementów projektu „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”. Mieliśmy okazję pogłębić umiejętność współpracy w zespole, mogliśmy zaprezentować swoje mocne strony, wykazać się rozmaitymi umiejętnościami na przykład plastycznymi czy tanecznymi. Okazało się, że jesteśmy całkiem dobrymi projektantami herbów. Potrafimy bez tremy wystąpić przed publicznością. To spotkanie było niezwykle potrzebne, pozwoliło nam na głębszą integrację po miesiącach zdalnego nauczania.

  • IROBOT-kreatywne zajęcia z robotyki i informatyki

   IROBOT-kreatywne zajęcia z robotyki i informatyki

   12.06.2021 19:06
   W dniu 11 czerwca 2021 r. uczniowie klasy 4a i 1b uczestniczyli w warsztatach-szkoleniu "IROBOT-zajęcia z robotyki i informatyki" w ramach projektu pt. "Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego". Dzieci mogły samodzielnie skonstrułować robota, a następnie go "ożywić" za pomocą samodzielnie stworzonego programu. Nauka przez zabawę to jest nasz cel edukacyjny - tor do nowej edukacji, lepszej przyszłości....
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • 257582957
   • ul. Małopolska 11
    05-300 Mińsk Mazowiecki
    Poland
   • 257596534
   • 822-10-46-051
   • 000584449
 • Galeria zdjęć

   brak danych