• Obóz Łazy 2021

      • 14.07.2021 08:19
      • Wytyczne obóz Łazy:
       -proszę o zapoznanie się i dzieci z regulaminem oraz wytycznymi (w załączeniu);
       -proszę o wypełnienie dokumentów: karta kwalifikacyjna - 2 czytelne podpisy, oświadczenie rodziców - 1 czytelny podpis oraz wyrażam zgodę na - 1 czytelny podpis (wypełnione dokumenty dzieci przynoszą w dniu wyjazdu i przekazują w trakcie wsiadania do autobusu) w załączeniu:

       załącznik 1.2
       załącznik 1.3
      • więcej
      • Półkolonie w czasie wakacji

      • 07.06.2021 12:31
      • Zapraszamy chętne dzieci zamieszkałe na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na półkolonie.       Zapisy od dnia 05.06.2021r. od godz. 17:15 przez email: rrsp5mm@gmail.com
       temat wiadomości: nr turnusu (np. 1 turnus) + nazwisko i imię uczestnika + rok urodzenia + numer telefonu opiekuna
       1 email = 1 zgłoszenie / 1 uczestnik / 1 turnus
       koszt od 1 uczestnika 270 zł za 1 turnus
       Półkolonie współfinansowane przez Miasto Mińsk Mazowiecki.

       oraz na półkolonie sportowe współorganizowane z Fit&Joy:
       Zapisy przez email: rrsp5mm@gmail.com
       temat wiadomości: nr turnusu (np. 1 turnus) + FIT&JOY + nazwisko i imię uczestnika + rok urodzenia + numer telefonu opiekuna
       1 email = 1 zgłoszenie / 1 uczestnik / 1 turnus
       koszt od 1 uczestnika 370 zł za 1 turnus

       1 turnus 28.06.-02.07.2021r., 2 turnus 05.07.-09.07.2021r., 3 turnus 12.07.-16.07.2021r.

       W trakcie całego dnia, tj. w godz. 8:00 – 16:00 dzieci będą miały obiad 2 daniowy oraz będą pod opieką 2 wychowawców, którzy w wolnym czasie będą organizować różne zabawy, wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne itp.


       Program półkolonii:

       W pierwszym turnusie, tj. od 05.07. – 09.07.2021r., warsztaty dla 24 dzieci w wieku 6-15 lat (2 grupy po 12 osób) Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Małopolska 11 Mińsk Mazowiecki:
        

       Poniedziałek 05.07.2021r.

       1 grupa – warsztaty naukowe w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty naukowe w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       W godz. 12:30 – 16:00 - zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka, koszykówka, siatkówka), świetlicowe, plastyczne związane z jubileuszem 600-lecia itp.

       Wtorek 06.07.2021r.

       1 grupa – warsztaty naukowe w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty naukowe w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       Spacer na basen w godz. 12:30 – 13:30

       W godz. 13:30 – 15:30 – zabawy i zajęcia na basenie (MOSIR)

       Powrót do szkoły w godz. 15:30 – 16:00

       Środa 07.07.2021r.

       1 grupa – warsztaty naukowe w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty naukowe w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       W godz. 12:30 – 16:00 - zajęcia sportowo-rekreacyjne w Fit&Joy (trampoliny, stepy, fru, hamaki) oraz świetlicowe, plastyczne związane z jubileuszem 600-lecia itp.

       Czwartek 08.07.2021r.
       1 grupa - warsztaty naukowe w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30
       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty naukowe w godz. 10:00 – 11:30
       Przejazd autokarem do Stojadeł do Pasja Catering na warsztaty pizzy w godz. 11:30 – 12:00
       Warsztaty pizzy i degustacja w godz. 12:00 – 14:00
       Powrót autokarem do szkoły w godz. 14:00 – 14:30
       W godz. 14:30 – 16:00 - zajęcia plastyczne - stworzenie pracy związanej z jubileuszem 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki.

       Piątek 09.07.2021r.

       1 grupa – warsztaty naukowe w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty naukowe w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       Spacer na basen w godz. 12:30 – 13:30

       W godz. 13:30 – 15:30 – zabawy i zajęcia na basenie (MOSIR)

       Powrót do szkoły w godz. 15:30 – 16:00

        

       W drugim turnusie, tj. od 12.07. – 16.07.2021r., warsztaty dla 24 dzieci w wieku 6-15 lat (2 grupy po 12 osób) Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Małopolska 11 Mińsk Mazowiecki:
        

       Poniedziałek 12.07.2021r.

       1 grupa – warsztaty aktorskie w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty aktorskie w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       W godz. 12:30 – 16:00 - zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka, koszykówka, siatkówka), świetlicowe oraz plastyczne związane z jubileuszem 600-lecia itp.

       Wtorek 13.07.2021r.

       1 grupa – warsztaty aktorskie w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty aktorskie w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       Spacer na basen w godz. 12:30 – 13:30

       W godz. 13:30 – 15:30 – zabawy i zajęcia na basenie (MOSIR)

       Powrót do szkoły w godz. 15:30 – 16:00

       Środa 14.07.2021r.

       1 grupa – warsztaty aktorskie w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty aktorskie w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       W godz. 12:30 – 16:00 - zajęcia sportowo-rekreacyjne w Fit&Joy (trampoliny, stepy, fru, hamaki) oraz świetlicowe oraz plastyczne związane z jubileuszem 600-lecia itp.

       Czwartek 15.07.2021r.

       1 grupa – warsztaty aktorskie w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty aktorskie w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       Spacer na basen w godz. 12:30 – 13:30

       W godz. 13:30 – 15:30 – zabawy i zajęcia na basenie (MOSIR)

       Powrót do szkoły w godz. 15:30 – 16:00

       Piątek 16.07.2021r.

       1 grupa - warsztaty aktorskie w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty aktorskie w godz. 10:00 – 11:30

       Przejazd autokarem do Stojadeł do Pasja Catering na warsztaty pizzy w godz. 11:30 – 12:00

       Warsztaty pizzy i degustacja w godz. 12:00 – 14:00

       Powrót autokarem do szkoły w godz. 14:00 – 14:30

       W godz. 14:30 – 16:00 - zajęcia plastyczne i podsumowanie turnusu - stworzenie występu związanego z jubileuszem 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki.

        

       W trzecim turnusie, tj. od 02.08. – 06.08.2021r., warsztaty dla 24 dzieci w wieku 6-15 lat (2 grupy po 12 osób) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Budowlana 2 Mińsk Mazowiecki:

       Poniedziałek 02.08.2021r.

       1 grupa – warsztaty aktorskie w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty aktorskie w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       W godz. 12:30 – 16:00 - zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka, koszykówka, siatkówka), świetlicowe oraz plastyczne związane z jubileuszem 600-lecia itp.

       Wtorek 03.08.2021r.

       1 grupa – warsztaty aktorskie w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty aktorskie w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       Spacer na basen w godz. 12:30 – 13:30

       W godz. 13:30 – 15:30 – zabawy i zajęcia na basenie (MOSIR)

       Powrót do szkoły w godz. 15:30 – 16:00

       Środa 04.08.2021r.

       1 grupa – warsztaty aktorskie w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty aktorskie w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       W godz. 12:30 – 16:00 - zajęcia sportowo-rekreacyjne w Fit&Joy (trampoliny, stepy, fru, hamaki) oraz świetlicowe oraz plastyczne związane z jubileuszem 600-lecia itp.

       Czwartek 05.08.2021r.

       1 grupa – warsztaty aktorskie w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty aktorskie w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       Spacer na basen w godz. 12:30 – 13:30

       W godz. 13:30 – 15:30 – zabawy i zajęcia na basenie (MOSIR)

       Powrót do szkoły w godz. 15:30 – 16:00

       Piątek 06.08.2021r.

       1 grupa - warsztaty aktorskie w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty aktorskie w godz. 10:00 – 11:30

       Przejazd autokarem do Stojadeł do Pasja Catering na warsztaty pizzy w godz. 11:30 – 12:00

       Warsztaty pizzy i degustacja w godz. 12:00 – 14:00

       Powrót autokarem do szkoły w godz. 14:00 – 14:30

       W godz. 14:30 – 16:00 - zajęcia plastyczne oraz stworzenie występu związanego z jubileuszem 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki.

        

       W czwartym turnusie, tj. od 09.08. – 13.08.2021r., warsztaty dla 24 dzieci w wieku 6-15 lat (2 grupy po 12 osób) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Budowlana 2 Mińsk Mazowiecki:
        

       Poniedziałek 09.08.2021r.

       1 grupa – warsztaty naukowe w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty naukowe w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       W godz. 12:30 – 16:00 - zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka, koszykówka, siatkówka), świetlicowe, plastyczne związane z jubileuszem 600-lecia itp.

       Wtorek 10.08.2021r.

       1 grupa – warsztaty naukowe w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty naukowe w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       Spacer na basen w godz. 12:30 – 13:30

       W godz. 13:30 – 15:30 – zabawy i zajęcia na basenie (MOSIR)

       Powrót do szkoły w godz. 15:30 – 16:00

       Środa 11.08.2021r.

       1 grupa – warsztaty naukowe w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty naukowe w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       W godz. 12:30 – 16:00 - zajęcia sportowo-rekreacyjne w Fit&Joy (trampoliny, stepy, fru, hamaki) oraz świetlicowe oraz plastyczne związane z jubileuszem 600-lecia itp.

       Czwartek 12.08.2021r.

       1 grupa – warsztaty naukowe w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty naukowe w godz. 10:00 – 11:30

       Przerwa obiadowa w godz. 12:00 – 12:30

       Spacer na basen w godz. 12:30 – 13:30

       W godz. 13:30 – 15:30 – zabawy i zajęcia na basenie (MOSIR)

       Powrót do szkoły w godz. 15:30 – 16:00

       Piątek 13.08.2021r.

       1 grupa - warsztaty naukowe w godz. 08:30 – 10:00 oraz językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 10:00 – 11:30

       2 grupa - językowe (zabawy i konwersacje) w godz. 08:30 – 10:00 oraz warsztaty naukowe w godz. 10:00 – 11:30

       Przejazd autokarem do Stojadeł do Pasja Catering na warsztaty pizzy w godz. 11:30 – 12:00

       Warsztaty pizzy i degustacja w godz. 12:00 – 14:00

       Powrót autokarem do szkoły w godz. 14:00 – 14:30

       W godz. 14:30 – 16:00 - zajęcia plastyczne i podsumowanie turnusu - stworzenie pracy związanego z jubileuszem 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki.

       W trakcie całego dnia, tj. w godz. 8:00 – 16:00 dzieci będą pod opieką 2 wychowawców, którzy w wolnym czasie będą organizować różne zabawy, wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne itp.
        

      • więcej
      • Wyjazd do Julianówki

      • 11.06.2021 19:56
      • Zapisy od dnia 04.06.2021r. od godz. 11:00 przez email: rrsp5mm@gmail.com temat wiadomości: Julianówka + nazwisko i imię uczestnika + rok urodzenia + numer telefonu opiekuna, 1 email = 1 zgłoszenie / uczestnik
       koszt od uczestnika 30 zł
       Warsztaty w dniu 18.06.2021 w godz. 17:00-22:00
       Warsztaty współfinansowane przez Miasto Mińsk Mazowiecki.


       Zapraszamy na warsztaty edukacyjne dla 24 chętnych dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w wieku 5-15 lat podzielonych na 2 grupy po 12 osób.
       Odbędą się warsztaty: nauka wyplatania z siana pod okiem lokalnych twórczyń ludowych (60 minut) oraz pranie na tarze (30 minut).
       Następnie uczestnicy zwiedzą: gospodarstwo tj. mini zoo (będą w zagrodzie kóz, w stajni, przy domku królików) – 30 minut, przejadą się wozem konnym (30 minut), pójdą na wycieczkę w Góry Łańcuchowe lub wezmą udział w nocnej zabawie terenowej (45 minut), wezmą udział w zawodach sportowych (pół żartem pół serio) – 45 minut oraz pobawią się na placu zabaw (30 minut).
       Uczestnicy w trakcie pobytu zjedzą kiełbaskę z grilla (30 minut). Uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie na miejsce warsztatów.
       Miejsce realizacji: Mazowieckie Siodło Julianówka Julianów 14 05-332 Siennica.
       Opiekunowie + dodatkowe osoby mogą wejść na teren, poczekać i upiec kiełbaskę za dodatkową opłatą 25 zł/os. (płatne na miejscu w biurze Julianówki).
       Kiełbaska do ogniska we własnym zakresie.
      • więcej
      • Wycieczka do Magicznych Ogrodów

      • 11.06.2021 19:57
      • Zapraszamy wszystkie chętne dzieci na wycieczkę do Magicznych Ogrodów w dniu 19.06.2021r.


       Zapisy od dnia 04.06.2021r. od godz. 11:15 przez email: rrsp5mm@gmail.com temat wiadomości: Magiczne Ogrody + nazwisko i imię uczestnika + rok urodzenia + numer telefonu opiekuna
       1 email = 1 zgłoszenie / uczestnik
       koszt od uczestnika 50 zł
       Wycieczka współfinansowana przez Miasto Mińsk Mazowiecki.
       Wycieczka do Magicznych Ogrodów dla 48 chętnych dzieci zamieszkałych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w wieku 6-15 lat. Wyjazd i powrót: parking SP nr 5 ul. Małopolska 11 Mińsk Mazowiecki. Stowarzyszenie zapewnia: transport, ubezpieczenie, opiekę, bilet wstępu oraz obiad w trakcie. Magiczne Ogrody są pierwszym w Polsce rodzinnym ogrodem tematycznym, stworzonym w oparciu o oryginalną baśniową historię. Wśród setek kwiatów, drzew i krzewów odkryjesz bajeczne krainy zamieszkiwane przez niezwykłe istoty. Każda z krain to sensoryczne pole doświadczeń, stymulujące rozwój i wyobraźnię Twojego dziecka. Wszystkie atrakcje to wyzwania budujące pewność siebie i poczucie wartości. Całość to przygoda, kontakt z naturą i ciekawie spędzony czas. Miejsce realizacji: Magiczne Ogrody 24-123 Trzcianki 92
       więcej info https://magiczneogrody.com/

        
      • więcej
    • Wytyczne obóz letni Kotlina Kłodzka

     - UBEZPIECZENIE: proszę o skopiowanie do wiadomości email tekstu z pliku ubezpieczenie_zgoda, wpisanie danych zgodnie z nadrukiem tj. danych dziecka (nazwisko i imię, dokładna data urodzenia), datę podpisania, imię i nazwisko opiekuna i następnie pilnie przesłać tego emaila na rrsp5mm@gmail.com do 26.07. (ten email będzie podstawą do zawarcia ubezpieczenia dla dziecka)

     - proszę o zapoznanie się i dzieci z regulaminem oraz wytycznymi (w załączeniu);

     - proszę o wypełnienie: wyrażam zgodę na - 1 czytelny podpis,  oświadczenie rodziców - 1 czytelny podpis oraz karty kwalifikacyjnej - 2 czytelne podpisy (wypełnione dokumenty dzieci przynoszą w dniu wyjazdu i przekazują w trakcie wsiadania do autobusu) - w załączeniu;

      

     Informacje_o_PZU_NNW_Sport

     Karta-kwalifikacyjna-2020

     Oswiadczenie_rodzicow

     OWU_PZU_NNW

     Regulamin_i_program_oboz_2020

     ubezpieczenie_zgoda

     Zgoda Rodziców

      

      

    •  
     Obóz letni Kotlina Kłodzka dla 47 dzieci w wielu 6-16 lat.
     Zapisy od 14.07. od godz. 8:30 na adres email: rrsp5mm@gmail.com
     tytuł emaila: obóz letni + nazwisko i imię uczestnika + rok urodzenia uczestnika + numer telefonu do opiekuna (1 email - 1 uczestnik)
     Zastrzegamy możliwość wysłana zwrotnej informacji tylko do osób zakwalifikowanych.
     Regulaminy, dokumenty i dokładny program pobytu zostanie udostępniony w terminie późniejszym.
     Miejsce noclegu: http://www.kamela.info.pl/

     Koszt obozu 980 zł od uczestnika.

     Obóz dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

     Dodatkowe informacje tel. 602 888 595

      

      

      
    • Warsztaty letnie dla dzieci

    • Prosimy o wypełnienie załączonej umowy na odpowiedni turnus oraz oświadczenia. Wypełnione dokumenty uczestnicy dostarczają pierwszego dnia warsztatów wybranego turnusu.

     Umowa_turnus_1

     Umowa_turnus_2

     Umowa_turnus_3

     Umowa_Na_koncu_Wsi

     OŚWIADCZENIE RODZICÓW

     Osoby, które chcą zostać członkiem Stowarzyszenia Na Piątkę proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i opłacenie składki w wysokości 10 zł na konto Stowarzyszenie Na Piątkę ul. Małopolska 11 05-300 Mińsk Mazowiecki 

     68124027021111001078532543 tytułem: opłata członkowska + nazwisko i imię członka

     DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

      

    • Warsztaty letnie dla dzieci

    • Warsztaty letnie dla 48 dzieci w wieku 6 -14 lat współfinansowane przez Miasto Mińsk Mazowiecki - 3 godziny warsztatów (dla każdej grupy po 90 minut warsztaty naukowe i językowe)

     1 turnus w okresie 13-17.07.2020 SP nr 5 ul. Małopolska 11 Mińsk Maz.
     2 turnus w okresie 20-24.07.2020 SP nr 3 ul. Budowlana 2 Mińsk Maz.

     1 i 2 turnus: 1 grupa - podzielona wiekowo na 2 podgrupy 12 osobowe w godz. 9:00-12:00, 2 grupa 12:15-15:15 podzielona wiekowo na 2 podgrupy 12 osobowe

     Jedna grupa będzie zaczynała warsztatami naukowymi, a druga grupa warsztatami językowymi i po 90 minutach zamiana.

     Koszt 1 turnusu wynosi 90 zł od uczestnika

     Zapisy od 20.06.2020r. godz. 9:00 e-mail: rrsp5mm@gmail.com tytułem: turnus 1 lub 2; godzina 9:00 lub 12:15, nazwisko i imię, rok urodzenia, numer telefonu opiekuna

     np. turnus 2, godz. 12:15, Ewa Nowak, 2010, 602888595

     1 email = 1 uczestnik

     1 uczestnik może wziąć udział w obu turnusach

     Informacje sms wyślemy tylko do osób zakwalifikowanych

     Dodatkowe informacje 602 888 595

     Warsztaty zorganizowane zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi MEN, GIS i MZ.

     Warsztaty naukowe 1 turnus:

     Eko porządki - W swoim domowym zaciszu jesteśmy w stanie wyprodukować swoje własne środki do czyszczenia i prania. Nie wierzycie ? Sami się o tym przekonamy, że to jest banalnie proste, a nasze produkty będą przyjazne dla środowiska i bez zbędnych dodatków. Dowiemy się też czemu proszek jest w stanie wyprać nasze ubrania. Czy twardość wody ma wpływ na czyszczenie/pranie ? Wiedza: eko proszek do prania, eko tabletki do zmywarki, twardość wody, co potrzebne nam jest do prania, świecące pranie.

     Eko plastik - Ciężko nam wyobrazić sobie życie bez otaczającego nas plastiku. Staramy się go ograniczać, ale bardzo ciężko nam z niego zrezygnować. Czy istnieją eko plastiki i jak je stworzyć? Przekonamy się o tym przy użyciu mleka. Zrobiły swoje własne plastikowe przedmioty, które zabarwimy na dowolny kolor. Sprawdzimy czy po wyschnięciu będą miały podobne właściwości do dobrze znanych tworzyw sztucznych. Wiedza: plastik, czym jest, plastik z mleka, segregacja.

     Fotosynteza-jak to wygląda? - Światło odrywa kluczową rolę w życiu organizmów żywych. To dzięki fotosyntezie tlenowej możemy oddychać. Jak sprawdzić na własne oczy, że rośliny wytwarzają tlen? Z pomocą nam przyjdą wodne rośliny, które umieśćmy w naszym laboratoryjnym szkle. Przekonamy się w jaki sposób magazynowana jest energia w roślinach i wykorzystamy to do stworzenia własnego loga na liści. Wiedza: chlorofil, zamiana energii słonecznej na chemiczną, magazynowanie energii przez rośliny (skrobia, sacharoza), własne logo na liściach.

     Cyjanotypia - Powrócimy do tematu fotografii za pomocą cyjanotypii. Zrobimy swój własny światłoczuły papier, który naświetlimy naszym światłem słonecznym. Przekonamy się w jaki sposób powstaje obraz na papierze bez potrzeby zamykania się w ciemni. Wywołamy nasze obrazy, utrwalimy i oprawimy. Po tych zajęciach każdy zabierze ze sobą swoją unikatową pamiątkę. Wiedza: materiały światłoczułe, cyjanotypia, kim był John Herschel i Anna Atkins.

     Naukowe konstrukcje - Co sprawia, że jesteśmy w stanie zbudować most na rzecze, który wytrzymuje ciężkie pojazdy. Jak budować budynki, żeby służyły nam długie lata i były bezpieczne. Na te i wiele innych pytań odpowiemy sobie podczas naszych warsztatów. Stworzymy swoje własne konstrukcje (mosty, wieże) przy użyciu rzeczy, które każdy z nas może znaleźć w domu. Na koniec skonstruujemy swoje katapulty, którymi przetestujemy wytrzymałość naszych budowli. Wiedza: budowa mostów, -budowa budynków, katapulty.

     Warsztaty naukowe 2 turnus:

     Camera obscura - Fotografie otaczają nas wszędzie i ciężko wyobrazić sobie świat bez tego odkrycia. Czas dowiedzieć się jak to się dzieje, że jesteśmy w stanie zarejestrować widziany obraz. Podczas naszych warsztatów wykonamy swoje Camery obscura i przekonamy się, że nie potrzebujemy wielu skomplikowanych rzeczy, żeby móc fotografować. Wiedza: fotografia-historia, budowa aparatu, camera obscura, malowanie światłem.

     Reakcje zegarowe - Reakcje chemiczne-wszyscy zachwycamy się zmieniającymi barwami oraz wydobywającymi się gazami lub pojawiającym się światłem. Co jeśli na efekt reakcji trochę trzeba zaczekać? Podczas naszych warsztatów wykonamy reakcje, na których efekt trzeba będzie chwilę poczekać, ale nie 100 czy 200 lat, ale kilka minut. Wiedza: reakcje chemiczne, substraty i produkty, zegar jodowy.

     Mikroświat - Bakterie-wszędzie nas otaczają, bez nich ciężko byłoby żyć, potrafią iść nam z pomocą, ale też potrafią wiele namieszać. Czym są bakterie i w jaki sposób pomagają nam w codziennym życiu. Czy musimy się ich bać? Czy jesteśmy w stanie dokładnie umyć ręce? Na specjalnych podłożach zbierzemy bakterie z przedmiotów które najczęściej dotykamy (klamki, telefony), ale też umyjemy dokładnie ręce i zobaczymy czy to wystarczyło. Nasz eksperyment będziemy mogli obserwować podczas następnych warsztatów i zobaczymy co uda nam się wyhodować. Wiedza: czym są bakterie, "złe" i "dobre" bakterie, własna hodowla bakterii.

     Ogień-kolorowe płomienie - To będą gorące eksperymenty. Dowiemy się, że ogień może mieć różne kolory. Przekonamy się, które substancje zmieniają kolor płomienia. Zrobimy bańki, które zapłoną. Wiedza: spalanie, substancje dające kolorowy płomień, zasady bezpieczeństwa, jak wygląda proszek gaśniczy.

     Świat pod mikroskopem - Niesamowite rzeczy kryją się w zwyczajnych rzeczach. Wystarczy tylko, że przyjrzymy się im z bliska. W takim razie do dzieła. Zrobimy swoje własne preparaty do oglądania pod mikroskopami. Zmienimy swoje telefony w najprawdziwsze mikroskopy i obejrzymy codzienne rzeczy w niecodzienny sposób. Wiedza: barwienie komórek, mikroskop z telefonu, własny preparat do oglądania, barwienie preparatów.

     Warsztaty naukowe – eksperymenty. Warsztaty naukowe to zajęcia, które pozwolą dziecku zamienić się w prawdziwego naukowca i zgłębiać najciekawsze zagadnienia nauk ścisłych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, technika, archeologia, astronomia) jednocześnie świetnie się bawiąc. Dzieci wykonują różne doświadczenia samodzielnie, tak aby lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiane zjawisko. Na zakończenie każdego ze spotkań z nauką, dzieci wykonują eksperyment-zabawkę, którą zabierają do domu. Chodzi o to, żeby dzięki mądrej, dobrze zaplanowanej ZABAWIE, dziecko nie tyle posiadło teoretyczną wiedzę, ale naprawdę SIĘ ROZWIJAŁO, zdobywało uniwersalne umiejętności myślenia, wyciągania wniosków, stawiania pytań, rozwiązywania problemów.

     Warsztaty językowe – zabawy, podstawowe wyrazy i konwersacje z życia codziennego w języku niemieckim, które pozwolą poznać podstawy języka oraz kulturę sąsiadów. Nauka języka odbywać się będzie poprzez zabawę. Dzięki poznaniu podstaw uczestnikom będzie łatwiej w starszych klasach opanować ten język.

      
    • Wycieczka do Suntago

    •  

     Wycieczka 1 dniowa Suntago – 21.02.2020r. (piątek)
     koszt wycieczki 110 zł

     zbiórka godz. 8:00 powrót ok. 19:00
     (dokładne godziny zostaną wysłane sms)
      
        spotkanie przy Szkole Podstawowej nr 5 
       ul. Małopolska 11 05-300 Mińsk Mazowiecki

      

     Osoby, które chcą zostać członkiem Stowarzyszenia Na Piątkę proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i opłacenie składki w wysokości 10 zł na konto Stowarzyszenie Na Piątkę ul. Małopolska 11 05-300 Mińsk Mazowiecki 

     68124027021111001078532543 tytułem: opłata członkowska + nazwisko i imię członka

     Prosimy o wypełnienie zgody rodzica / opiekuna na wyjazd oraz zapoznanie się i uczestnika z regulaminami. 

     Na terenie obiektu dzieci bezwzględnie muszą założyć i nosić czepki zapewnione przez Stowarzyszenie.

      Zgodę rodzica / opiekuna na wyjazd prosimy dostarczyć przez dziecko w dniu wycieczki (będą zbierane przy wejściu do autobusu, każde dziecko musi mieć w ręku swoją zgodę)

      Wstępnie na teren obiektu można wnieść własne picie oraz jedzenie. Oczywiście na miejscu można skorzystać z oferty różnych restauracji i barów.

     Stowarzyszenie zapewnia: transport, ubezpieczenie, opiekę, bilet wstępu.

     Wyżywienie we własnym zakresie.

     https://parkofpoland.com/

      Dziękujemy i życzymy miłej zabawy oraz wspaniałego wypoczynku

     Regulamin Basen

     Regulamin Wycieczki

     Zgoda rodzicow Suntago

    • Oferta na ferie zimowe

    • Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 6-14 lat w terminie 17-20.02.2020r. w godz. 10:00-13:00 zamieszkałe na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na zimowe warsztaty tj. naukowe – eksperymenty (90 minut) oraz języka niemieckiego (90 minut). Nauka wyłącznie przez zabawę. Tylko 30 miejsc. Koszt za całość 70 zł od uczestnika. Warsztaty współfinansowane przez Miasto Mińsk Mazowiecki. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie przez email: rrsp5mm@gmail.com od dnia 05.02.2020r. godz. 08:00 tytułem: warsztaty zimowe, nazwisko i imię, rok urodzenia uczestnika + numer telefonu opiekuna (1 email – 1 uczestnik).

     Umowa zimowe warsztaty

     Zostaną zrealizowane tematy:

     DNA - Dowiemy się z czego są zbudowane komórki roślinne i zwierzęce. Zrobimy swój model, który skurczymy przy użyciu wysokiej temperatury. Dowiemy się dzięki czemu zawdzięczamy kolor swoich oczu, skąd wiadomo, że nasze włosy będą np. kręcone. Przekonamy się czy jedynie w specjalnym laboratorium jesteśmy w stanie wyizolować DNA i zobaczyć je bez użycia mikroskopu. (wiedza: skala, budowa komórki roślinnej i zwierzęcej, co to jest DNA, izolacja DNA)

     Ciało człowieka - prawdziwe laboratorium. Nie zdajemy sobie sprawy, że to w naszym ciele zachodzi wiele ciekawych procesów. Dowiemy się jak widzi nasze oko i z czego jest zbudowane. Co mamy wspólnego z aparatem fotograficznym. Dowiemy się jak można oszukać nasz mózg i czemu się tak dzieje. Poznamy kilka iluzji optycznych. Przekonamy się jak działa nasze serce-zrobimy swój model. Sprawdzimy co nam pomaga w trawieniu jedzenia. Sami na własne oczy przekonamy się jak działają enzymy oraz dowiemy się i zobaczymy jak długie są jelita. (wiedza: iluzje optyczne, budowa i działanie oka, układ pokarmowy, układ krążenia, enzymy, sok żołądkowy)

     Prąd - Będziemy zagłębiać się w temat energii elektrycznej. Dowiemy się czym jest prąd i jak należy się z nim obchodzić. Sprawdzimy jak płynie prąd i jak można tworzyć proste obwody elektryczne (na specjalnych zestawach jak i przy użyciu ciasta). Zamontujemy w nich włączniki. Na koniec zajęć będzie można stworzyć swoją własną kartkę, która będzie świecić. Do tego przyda nam się wiedza zdobyta na naszych zajęciach. (wiedza: prąd, przewodniki i izolatory, kule plazmowe, jak płynie prąd, proste obwody elektryczne)

     Laboratorium detektywistyczne. To właśnie dzięki naukowym odkryciom detektywi są w stanie rozwiązać najtrudniejsze sprawy nawet sprzed dziesiątek lat. Nasi detektywi wykonując swoje eksperymenty będą w stanie rozwiązać zagadkę zjedzonych ciasteczek. Zbierzemy i zabezpieczymy ślady z miejsca zdarzenia, poddamy je analizie w naszym przenośnym laboratorium. Podejmiemy decyzję czy mamy wystarczającą ilość dowodów, żeby wskazać podejrzanego. (wiedza: metody kryminalistyczne, jakie ślady można badać, zabezpieczanie śladów, analiza, wyciąganie wniosków).

     Warsztaty językowe – zabawy, podstawowe wyrazy i konwersacje z życia codziennego w języku niemieckim, które pozwolą poznać podstawy języka oraz kulturę sąsiadów. Nauka języka odbywać się będzie poprzez zabawę. Dzięki poznaniu podstaw uczestnikom będzie łatwiej w starszych klasach opanować ten język.

      

    • 1% podatku za 2020 rok

    • Podaruj 1% podatku na potrzeby naszych Uczniów

     KRS 0000270261

     CEL: RRSP 5 MIŃSK MAZOWIECKI 8750

     wypełnij online lub pobierz darmowy program do rozliczenia albo Oświadczenie PIT-0P dla emeryta/rencisty PIT-40A z ZUS

     Przekaż procent dla uczniow SP5 Mińsk Mazowiecki

     Za wszystkie przekazane środki z góry dziękujemy
     Rada Rodziców i Uczniowie SP nr 5 Mińsk Mazowiecki

      

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
    • sp5@post.pl
    • 25 758 29 57
    • ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
    • 25 759 65 34
    • 822-10-46-051
    • 000584449
    • 20 Pedagog 22 Sekretariat szkoły 24 Księgowość 26 Intendent 27 Fax 29 Logopeda 30 Biblioteka 31 Oddziały przedszkolne 33 Świetlica 35 Pokój nauczycielski
    • sp5@post.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych