• PRZYGOTOWANI NA MOBILNOŚĆ W PORTUGALII

    • 26.06.2021 23:12
    • Nasza szkoła ma przyjemność brać udział w Projekcie „CLIL – bo język obcy to komunikacja i kultura!”.

     W dniach 27 maja – 19 czerwca 2021 roku miały miejsce zajęcia przygotowujące 40 uczniów do mobilności, w tym 20 godzin zajęć z języka angielskiego, 4 godziny z historii i kultury Portugalii, oraz 6 godzin zajęć pedagogicznych i integracyjnych.
      

     Na zajęciach prowadzonych przez Panią Beatę Polit z języka angielskiego nauczyliśmy się jakkomunikować się w miejscach publicznych, takich jak lotnisko czy hotel.W trakcie zajęć przygotowaliśmy też prezentacje na temat naszego kraju, miasta i szkoły, oraz pracowaliśmy nad inscenizacją legendy „Wars i Sawa” w języku angielskim. 

     Natomiast na zajęciach prowadzonych przez Panią Katarzynę Gójską poznaliśmy kulturę oraz historię Portugalii. Zajęcia integracyjne prowadzone przez Panią Pedagog Krystynę Kifert  pomogły nam lepiej się poznać oraz zbudować wzajemne zaufanie. 

     Uważam, że był to dobrze wykorzystany czas! Dużo się nauczyliśmy, co przyda nam się w trakcie wyjazdu do Portugalii. 

     Sara Chłopik - VII b

     Galeria zdjęć

    • więcej
    • Nowy harmonogram zajęć przygotowawczych

    • 29.05.2021 23:54


    • Harmonogram zajęć przygotowawczych
     dla uczniów klas VI i VII, którzy zakwalifikowali się (+lista rezerwowa)
     do udziału w projekcie
      „CLIL- bo język obcy to komunikacja i kultura!”
     w ramach projektu

     "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

     w Portugalii

     zmiany wprowadzone 28 maja 2021r.

     czwartek 27.05.2021r. TEAMS

     09.00 – 12:45  Język angielski  (BP)

     sobota  29.05.2021r.  w szkole

     9:00 - 12:00   Zajęcia o historii i kulturze Portugalii (KG)

     niedziela  30.05.2021r.  TEAMS

     09.00 – 12:45  Język angielski  (BP)

     sobota 12.06.2021 r. TEAMS

     09.00 – 12:45  Język angielski  (BP)

     niedziela  13.06.2021r. TEAMS

     09.00 – 12:45  Język angielski  (BP)

     sobota  19.06.2021r.   w szkole

     9:00 – 13:30      Przygotowanie pedagogiczne- warsztaty integracyjne (KK)
      

     Zasady rekrutacji ostatecznej

    • więcej
    • Lista rankingowa kandydatów do udziału w projekcie nr WER19PMU0284

    • 21.05.2021 16:44


    • Lista rankingowa kandydatów do udziału w projekcie nr WER19PMU0284, 

     pt. „CLIL- bo język obcy to komunikacja i kultura!” w ramach projektu

     „Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego

     w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

     współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
      

     (w kolejności alfabetycznej)

     1. Antosiewicz Mateusz
     2. Bańka Daria
     3. Bartnik Julia
     4. Borcuch Rafał
     5. Byczek Natalia
     6. Chłopik Sara Amelia
     7. Domachowska Patrycja
     8. Dudek Jakub
     9. Dudek Jan
     10. Gąsior Marcin Bogusław
     11. Gorczyca Maria Zofia
     12. Gromulska Blanka
     13. Jurek Lena Agata
     14. Kowalewska Amelia
     15. Krasuska Hanna
     16. Krupa Dawid
     17. Książek Maria
     18. Malka Hanna
     19. Matasek Maja
     20. Morelowska Marika
     21. Nalazek Gabriela
     22. Pawelec Alicja Zuzanna
     23. Pietryka Julia
     24. Rojek Anastazja
     25. Rowicka Natalia
     26. Szeląg Wiktoria
     27. Szrszeniewski Tymon
     28. Śliwińska Karina
     29. Świętochowski Mateusz
     30. Tańska Kinga
     31. Truszko Aleksandra
     32. Wakuła Maksymilian
     33. Zawadka Mateusz
     34. Ziólkowski Jakub
     Lista rezerowowa:
     1. Dąbrowski Filip
     2. Piasecka Emilia
     3. Sado Jan
     4. Szostak Eliza
     5. Trójczak Kamila
     6. Wieczorek Kormelia

      
    • więcej
    • Harmonogram zajęć przygotowawczych   dla uczniów klas VI i VII

    • 21.05.2021 16:48
    • Harmonogram zajęć przygotowawczych  
     dla uczniów klas VI i VII, którzy zakwalifikowali się
     (+lista rezerwowa)  
     do udziału w projekcie  
     POWER- mobilność ponadnarodowa w Portugalii  

     wtorek  25.05.2021r.  TEAMS  09.00 – 12:45  Język angielski  (BP) 

     środa  26.05.2021r. TEAMS  09.00 – 12:45  Język angielski  (BP) 

     czwartek 27.05.2021r. TEAMS 09.00 – 12:45  Język angielski  (BP) 

     sobota  29.05.2021r.  w szkole 9:00 - 12:00   Zajęcia o historii i kulturze Portugalii (KG) 

     sobota 12.06.2021r. TEAMS 09.00 – 12:45  Język angielski  (BP) 

     sobota  19.06.2021r.   w szkole 9:00 – 13:30      Przygotowanie pedagogiczne- warsztaty integracyjne (KK) 

    • więcej
    • Informacja o projekcie w roku szkolnym 2021/2022

    • 14.05.2021 13:05
    • -

     ZAPRASZAMY uczniów,

     którzy będą w klasie VII lub VIII w roku szkolnym 2021/2022

     do Projektu

      „CLIL- bo język obcy to komunikacja i kultura!” w ramach projektu

     "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Projekt będzie realizowany od 2.09.2019 do 31.12.2021 roku, a partnerem edukacyjnym będzie szkoła Agrupamento de Escolas de Barcelos w Portugalii.

     Całkowity koszt projektu to 197 668,00 PLN.

     Co to jest CLIL (Content and Language Integrated Learning)?

     CLIL to zintegrowana nauka języka i przedmiotu (w tym projekcie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i języka angielskiego).

     Dynamiczne przemiany zachodzące w społeczeństwie, związane ze zmianami warunków społecznych, ekonomicznych, naukowo-technicznych spowodowały, że zaistniała potrzeba posiadania przez młodego człowieka nowego zasobu kompetencji. Niestety niektórzy nasi uczniowie ze względu na przeszkody społeczno - ekonomicznie mają utrudniony dostęp do poszerzania swoich kompetencji. Chcemy w ramach tego projektu wyrównać szanse.

     Cel główny projektu to ułatwienie uczestnikom odniesienia sukcesu po zakończeniu nauki szkolnej. Kolejnym celem projektu jest doskonalenie porozumiewania się uczniów w językach obcych przy wykorzystaniu metody CLIL do zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

     Poszukując partnerów do tego projektu kontaktowaliśmy się bezpośrednio z Narodową Agencją Erasmus+ i z partnerami przez nią polecanymi. Najważniejsze przy wyborze partnera było doświadczenie, fachowość i solidność w realizacji projektów organizowanych dla szkół. Tą szkołą jest Agrupamento de Escolas Sa de Miranda w Bradze.

     ETAPY PROJEKTU
     - Powołanie Zespołu ds. Projektu
     Powołanie Komisji Rekrutacyjnych.
     Zapoznanie rodziców/opiekunów przyszłych uczestników Projektu z ideą Projektu i Regulaminem uczestnictwa.
     Wyjazd przygotowawczy. Podpisanie kontraktu pomiędzy szkołami. Dopracowanie programu zajęć i harmonogramu pobytu i wszelkich szczegółów dotyczących pobytu dwóch grup naszych uczniów w Portugalii.
     Informacje o projekcie na stronie internetowej szkoły, w mediach społecznościowych i na tablicy informacyjnej w szkole. Przygotowanie ankiet ewaluacyjnych i przeprowadzenie ewaluacji przed mobilnością.
     Rekrutacja uczestników przyszłych klas VII i VIII– komisja rekrutacyjna spośród zgłoszonych kandydatów wybierze 34 uczestników + kilku na listę rezerwową.
     Zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne prowadzone poza godzinami lekcyjnymi w szkole lub on-line. Przeprowadzenie spotkań organizacyjnych z uczniami i ich rodzicami, na których zostaną omówione wszystkie kwestie związane z wyjazdem do Portugalii.
     Wyjazd. Udział uczniów i nauczycieli w lekcjach przyrodniczo – matematycznych prowadzonych metodą CLIL. Uczniowie naszej szkoły w Portugalii zaprezentują referaty w j. angielskim na dowolny temat z nauk przyrodniczo – matematycznych.
     Ankiety ewaluacyjne, wywiady przed i po mobilności
     Prezentacje uczniów streszczające najważniejsze działania projektowe, pokazujące rezultaty projektu, wystawa zdjęć, publikacje artykułów do prasy lokalnej, organizacja konferencji podsumowującej, prezentacja filmu i blogu na stronie szkoły
     Zespół projektowy podsumuje działania ewaluacyjne, przygotuje sprawozdania i raport końcowy

      

     Opis projektu od strony praktycznej i logistycznej:

     1. Uczestnicy wezmą udział we wszechstronnych zajęciach przygotowujących do odbycia mobilności (opisanych jak wyżej), przygotują referaty i inne materiały;

     2. Zostaną zaopatrzeni w materiały promocyjne programu POWER, naszej szkoły oraz miasta – do wykorzystania podczas pobytu za granicą;

     3. Uczestnicy otrzymają też elementy ubioru (koszulki) lub inne wyposażenie (np. torby) z logo programu i szkoły. Zapewni to im atrakcyjny wygląd w czasie podróży i podczas wycieczek przewidzianych w czasie pobytu za granicą; będą dzięki temu widocznymi ambasadorami naszego projektu i programu POWER.

     4. Podróż w dwie strony zostanie zorganizowana zbiorowo dla całej grupy: autobus do portu lotniczego w Warszawie, samolot do Porto, a potem bus do Bragi – i analogicznie w drodze powrotnej. Możliwe są zmiany w organizacji podróży wynikające ze zmieniających się cen i terminów połączeń, a zwłaszcza dostępności tzw. tanich linii lotniczych –dlatego mogą zmienić się lotniska, z których grupy uczniów będą wyruszać, jak i lotniska docelowe.

     5. Szkoła pomoże uczestnikom przy załatwianiu formalności związanych z wyjazdem – chodzi tu głównie o dopilnowanie, żeby każdy uczestnik dysponował aktualnym i nie uszkodzonym dokumentem tożsamości.

     6. Wszyscy uczestnicy mobilności i opiekunowie zostaną objęci polisami z ubezpieczeniem OC, KL i NNW (będą to polisy grupowe, jedna wspólna dla każdej grupy obejmująca wszystkich uczestników i ich opiekunów);

     7. Szkoła dopilnuje, aby każdy uczestnik zaopatrzył się w kartę poświadczającą obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne –Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego;

     8. Zapewnimy uczestnikom i opiekunom zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie u naszych partnerów w trakcie pobytu za granicą;

     9. Podczas odbywania mobilności nad uczestnikami będą czuwać opiekunowie szkolni, którzy razem z nimi wyjadą z Polski i wrócą do szkoły;

     10. U partnerów zagranicznych uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę ze strony przedstawiciela danej szkoły i – w miarę możliwości będą to opiekunowie znający język polski.

     Regulamin 13.05.21
     Karta załącznik V (wzór)

      

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • sp5@post.pl
   • 25 758 29 57
   • ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
   • 25 759 65 34
   • 822-10-46-051
   • 000584449
   • 20 Pedagog 22 Sekretariat szkoły 24 Księgowość 26 Intendent 27 Fax 29 Logopeda 30 Biblioteka 31 Oddziały przedszkolne 33 Świetlica 35 Pokój nauczycielski
   • sp5@post.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych