• Kreatywne zajęcia projektowe

   Kreatywne zajęcia projektowe

   07.12.2020 21:45

   Wraz z dniem 1 października wznowione zostały w naszej szkole działania związane z realizacją projektu „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
   W ramach projektu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach:
   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – p. T. Schima.
   Zajęcia rozwijające z zakresu:
   • języka angielskiego – B. Polit, D. Sadowska, D. Woźnica,
   • matematyki – p. R. Słodownik, I. Sabak, J. Kurek,
   • przyrody w klasach I-II – p. B. Nowicka, J. Zawadka, M. Wocial, A. Dźwigała, M. Płochocka,
   • biologii – p. E. Miłkowska,
   • chemii – p. I. Sikorska,
   • fizyki – p. J. Kurek,
   • geografii – p. K. Gójska,
   • informatyki – p. D. Solecka, M. Kruszewski.
   Realizując zawarte w projekcie założenia we wrześniu przeprowadzono warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie następujących klas:
   • klasy I-II - iROBOT – zajęcia z robotyki i informatyki,
   • klasy V a, V b, VI a, VI b - Warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni,
   • VI f - Budowanie zespołów – zajęcia psychoedukacyjne,
   • klasa IV a – Praca z wyobraźnią i wizualizacją – zajęcia psychoedukacyjne,
   • klasa VI c – Młody Kreator – zajęcia z twórczości i kreatywności.
   Warsztaty prowadzone były w niewielkich grupach, co podniosło ich efektywność. Wniosły wiele ciekawych treści i ich praktycznych zastosowań. Przebiegały w miłej atmosferze.

  • Rekrutacja do projektu "Torami nowej edukacji..."

   02.10.2020 14:37
   Uprzejmie informujemy, że ruszył nowy projekt „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Rekrutacja uczniów klas I-VII do projektu trwa do dnia 20 grudnia 2019 r.
   Regulamin rekrutacji i dokumenty potwierdzające uczestnictwo w projekcie wraz z załącznikami:
   • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
   • Formularz zgłoszenia do projektu (zał.1)
   • Deklaracja udziału w projekcie (zał. 2)
   • Oświadczenie uczestnika projektu (zał. 3)
   • Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych (zał. 5)
   W ramach projektu realizowane będą:
   1. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki
   2. zajęcia rozwijające z zakresu:
   • języka angielskiego
   • matematyki
   • przyrody (kl. I-III)
   • nauk przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, fizyka)
   • informatyki
   1. zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych uczniów
   Zapraszamy chętnych uczniów klas I-VII do udziału w projekcie „Torami nowej edukacji…”. Jeden uczeń może uczestniczyć w jednej lub w dwóch formach zajęć danego typu. Wypełnione dokumenty (do pobrania na stronie internetowej szkoły) należy składać w sekretariacie do 20.12.2019r.
   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
   Zalacznik nr 1 Formularz zgloszeniowy
   Zalacznik nr 2 Deklaracja udziału w projekcie
   Zalacznik nr 3 Wzór oświadczenia uczestnika projektu
   Zalacznik nr 5 Rezygnacja z udzialu w projekcie
  • Projekt: „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”

   03.03.2021 13:15
   W Mińsku Mazowieckim w 6 szkołach podstawowych: SP1, SP3, SP4, SP5, SP6 i ZSP1 przez dwa lata realizowany będzie kompleksowy projekt wsparcia edukacyjnego dla 1000 uczniów. Będą oni mogli skorzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających. Poza tym do szkolnych pracowni zakupione zostanie doposażenie oraz pomoce naukowe. W placówkach powstaną zaplecza do nauczania metodą eksperymentu, a dzięki doposażeniu pracowni informatycznych zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

   W ramach projektu dla 157 nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia m.in.: z posługiwania się technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych, metod zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się.
   Tytuł projektu: Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego
   Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki
   Całkowita wartość projektu: 3 968 321,11 zł
   Kwota dofinansowania: 3 769 031,11 zł
   Działanie: 10.1.1  Edukacja ogólna
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • sp5@post.pl
   • 25 758 29 57
   • ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
   • 25 759 65 34
   • 822-10-46-051
   • 000584449
   • 20 Pedagog 22 Sekretariat szkoły 24 Księgowość 26 Intendent 27 Fax 29 Logopeda 30 Biblioteka 31 Oddziały przedszkolne 33 Świetlica 35 Pokój nauczycielski
   • sp5@post.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych